8 edycja konkursu „Zielona Pracownia 2022"

Konkurs pt. „Zielona Pracownia’2022” organizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i skierowany jest do organów prowadzących placówki oświatowe z terenu województwa śląskiego.

Celem konkursu „Zielona Pracownia’2022” jest dofinansowanie w formie dotacji wniosków dotyczących utworzenia pracowni na potrzeby nauk przyrodniczych, biologicznych, ekologicznych, geograficznych, chemiczno-fizycznych czy geologicznych w klasach 4-8 szkół podstawowych oraz w szkołach średnich. Dotacja będzie udzielana z uwzględnieniem efektów zadania i możliwości finansowych Funduszu do wysokości 80% kosztów kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie może przekroczyć 40.000 zł.

Wnioski w konkursie można składać w terminie od 1 do 31 marca 2022 roku do godz. 15.30.

więcej informacji:

https://www.wfosigw.katowice.pl/zielona-pracownia.html

Polecamy
Współpracujemy