Cenniki OSiR - po posiedzeniu Komisji ds. Infrastruktury Sportowej

18 lutego 2020 r. w siedzibie Związku odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Komisji ds. Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej.

Podczas posiedzenia omawiano kwestie związane z podstawą prawną zatwierdzania cenników obiektów zarządzanych przez ośrodki sportu i rekreacji. W drugiej części posiedzenia odbyła się dyskusja na temat stosowanych praktyk w poszczególnych ośrodkach sportu i rekreacji, w jej trakcie członkowie Komisji wymienili się swoimi doświadczaniami w tym zakresie.

fot. archiwum ŚZGiP

Jak dojechać