Coroczne Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi, w dn. 2-3 grudnia 2019 r.

Szanowni Państwo
Liderzy i sympatycy odnowy wsi
w województwie śląskim

 

Mam przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w corocznym Regionalnym Spotkaniu Liderów Odnowy Wsi z terenu województwa śląskiego, organizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów. Spotkanie odbędzie się w dniach 2-3 grudnia br. (poniedziałek-wtorek). Informacja o miejscu spotkania zostanie podana w późniejszym terminie (teren woj. śląskiego). Wydarzenie te adresowane jest przede wszystkim do liderów wiejskich oraz przedstawicieli gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z terenu województwa śląskiego.

W trakcie tegorocznego spotkania zostaną poruszone zagadnienia związane z koncepcją inteligentnych wsi - Smart Villages (SV), która zakłada nowe podejście w rozwoju obszarów wiejskich i która najprawdopodobniej będzie odgrywała istotną rolę w kolejnym okresie programowania Unii Europejskiej po 2020 r.

W związku z tym, iż istotne znaczenie w koncepcji SV ma przede wszystkim zaangażowanie lokalnych liderów, w programie spotkania przewidziano również organizację warsztatów pn. JARMARK SMART-INSPIRACJI, które zostaną przeprowadzone częściowo przez samych uczestników. Warsztaty odbywać się będą w kilku mniejszych grupach tematycznych, w ramach których zostanie zainicjowana dyskusja moderowana przez wcześniej uzgodnionych liderów (przewidywany czas trwania warsztatów to ok. 1 - 1,5 h). Wobec powyższego zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zgłaszanie swojego udziału, a także o zgłaszanie swoich propozycji zagadnień do omówienia w grupach tematycznych, z jednoczesną możliwością zadeklarowania moderowania dyskusji poświęconej tym kwestiom, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-regionalnym-spotkaniu,377  w terminie do dn. 20 listopada br. (środa). Państwa propozycje zagadnień mogą dotyczyć m.in. wykorzystania w swojej miejscowości technologii cyfrowych, nowych form współpracy i informowania, powiązań wieś-miasto, dostaw bezpośrednich produktów lokalnych i rolnych, zielonej gospodarki i szeroko rozumianej ochrony środowiska, działań przeciwdziałającym zmianom klimatu, inicjatyw socjalnych i społecznych (organizacja wspólnego transportu), promocji kultury oraz dziedzictwa, poprawy infrastruktury technicznej lub innych doświadczeń, które warto przedstawić szerszemu gronu odbiorców.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny (organizatorzy nie pokrywają kosztu dojazdu do miejsca spotkania i z powrotem). Uprzejmie przypominam, że liczba miejsc jest ograniczona (w pierwszej kolejności do udziału w spotkaniu będą zapraszane osoby, które opracują ww. tematy i podejmą się ich moderowania). Jednocześnie uprzejmie informuję, iż osobą odpowiedzialną za organizację spotkania w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, mł. specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021 / 32 609 03 59.

 

Z wyrazami szacunku


Witold Magryś
Dyrektor Biura
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

 

Zaproszenie:

Regionalne Spotkanie Liderów Odnowy Wsi_2-3 grudnia 2019 r.

Miejsce spotkania:

Hotel Ostaniec, Podlesice 82, 42-425 Podlesice

Program:

projekt programu

Formularz zgłoszeniowy:

https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-regionalnym-spotkaniu,377

Więcej informacji o koncepcji Smart Villages:

http://ksow.pl/news/entry/15022-rekomendacje-ksow-wobec-smart-villages.html

https://enrd.ec.europa.eu/sites/enrd/files/enrd_publications/publi-enrd-rr-26-2018-pl.pdf

Jak dojechać