Dyrektorzy biur OPOS o aktualnych problemach w samorządach

W dniu 8 kwietnia odbyły się kolejne konsultacje on-line Dyrektorów Biur sygnatariuszy Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (OPOS).

Dyrektorzy wymielili się informacjami dotyczącymi aktualnych problemów, które zgłaszają samorządy lokalne w ramach poszczególnych stowarzyszeń. Dyskusja skoncentrowała się m.in. wokół majowych wyborów prezydenckich.

Ważnym tematem była także kwestia prowadzenia zdalnych obrad przez organy stowarzyszeń samorządowych, co w świetle obecnych przepisów nie jest możliwe. Ten stan prawny niedługo będzie rodził istone problemy, gdyż do końca czerwca br. organy te - zgodnie z zapisami w statutach - muszą się zebrać, aby wywiązać się z obowiązków formalnych. Wśród nich najważniejsze jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz udzielenie zarządowi stowarzyszenia absolutorium. Dyrektorzy OPOS zdecydowali, że wspólnie wystąpią z pismem w tej sprawie do Premiera oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Jak dojechać