Finał przedsięwzięcia "Mikroplanowanie miejskie 2018"

Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Towarzystwem Urbanistów Polskich oddział Katowice  w 2018 r. zrealizował kolejną edycję przedsięwzięcia „Mikroplanowanie miejskie”, promującego w miastach województwa śląskiego mikroplanowanie jako metodę wspomagającą zarządzanie rozwojem przestrzennym. W ramach tegorocznego przedsięwzięcia interdyscyplinarne zespoły projektowe składające się z doświadczonych ekspertów oraz studentów uczelni wyższych z województwa śląskiego pracowały nad koncepcjami organizacyjno-projektowymi dotyczącymi niewielkich przestrzeni publicznych w czterech miastach: Bielsku-Białej, Jaworznie, Rudzie Śląskiej i Rybniku.

W trakcie spotkania finałowego przedstawiciele zespołów projektowych prezentowali swoje koncepcje, a następnie odbyło się głosowanie jury na najlepszą koncepcję (zgodnie z regulaminem przedsięwzięcia). Wszystkie cztery koncepcje charakteryzowały się bardzo wysokim poziomem, proponując interesujące, pomysłowe i estetyczne sposoby zagospodarowania określonych przez zaangażowane w przedsięwzięcie miasta przestrzeni.

Tegorocznym zwycięzcą przedsięwzięcia jest zespół projektowy (lider zespołu: p. dr inż. arch. Anna Gumińska), który przygotował koncepcję dla miasta Jaworzna. Gratulujemy Projektantom oraz Miastu Jaworzno! Dziękujemy wszystkim osobom aktywnie zaangażowanym w tegoroczne przedsięwzięcie.

   

Program spotkania finałowego

Jak dojechać