Forum Samorządowe, 16 marca br., Warszawa

Śląski Związek Gmin i Powiatów, w imieniu krajowych i regionalnych organizacji samorządowych, zaprasza samorządowców z obszaru województwa śląskiego do udziału w Forum Samorządowym, które odbędzie się 16 marca br. w Warszawie (Hotel Sangate - dawniej Gromada-Lotnisko, ul. 17 stycznia 32). Podczas Forum odbędzie się otwarta debata w obronie konstytucyjnych zasad samorządności, zostaną omówione opinie, propozycje i inicjatywy, a także dalsze działania lokalne i regionalne w perspektywie zbliżających się wyborów samorządowych.

Ramowy program Forum:

11:30 – otwarcie, przywitanie Gości Honorowych, wprowadzenie
11:40 – przedstawienie aktualnej sytuacji samorządu terytorialnego
12:00 – wystąpienia szefów organizacji
12:30 – Karta Samorządności – zapowiedź dalszej debaty nt. rozwoju Polski lokalnej i regionalnej
12:40 – ograniczenie praw wyborczych obywateli – omówienie
13:00 – wystąpienia uczestników – propozycje dalszych działań
14:30 – podsumowanie.

Udział w Forum można zgłaszać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego: http://silesia.smartforms.pl/formularz/formularz-zg-oszenia-udzia-u-w-forum-samorz-dowym-w-dn-16-marca-br-w-warszawie

Uczestników Forum prosimy o wydrukowanie Karty wstępu (w załączeniu), która umożliwi wejście na Forum Samorządowe.

Karta wstępu

Jak dojechać