Forum - zrównoważona gospodarka energetyczna w Częstochowie

W dn. 24 maja 2017 r. (środa) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej odbędzie się II Forum naukowe pt. „Zarządzanie zrównoważoną gospodarką energetyczną. Możliwości, wyzwania, bariery rozwoju". Organizatorem wydarzenia jest Prezydent Miasta Częstochowy oraz Dziekan Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej.

Zakres tematyczny Forum:
• Rola sektora energetycznego w kształtowaniu gospodarki niskoemisyjnej.
• Podstawowe jednostki samorządu terytorialnego jako decydenci w procesie lokalnego planowania energetycznego.
• Odpowiedzialność administracji publicznej w obszarze realizacji działań na rzecz kształtowania postawy świadomego odbiorcy paliw i energii.
• Innowacje i ekoinnowacje w energetycei samorządzie
• Zliberalizowany rynek paliw i energii jako element poprawy efektywności ekonomicznej gmin i przedsiębiorstw
• Proces zarządzania energią i środowiskiem w organizacji
• Społeczna odpowiedzialność organizacji
• Zarządzanie energią i jej zrównoważoną wartością na każdym poziomie administracji publicznej
• Wpływ gospodarki energetycznej na zrównoważony rozwój
• Ubóstwo energetyczne - zagrożenie dla poprawy jakości powietrza
• Zrównoważona gospodarka energetyczna jako narzędzie w poprawie jakości środowiska
• Gospodarka odpadami – źródło paliwa alternatywnego

Udział w Forum jest bezpłatny – zgłoszenia można dokonać poprzez poniższą stronę internetową:
http://konferencje.wz.pcz.pl/IIForum/

ulotka nt. Forum

Jak dojechać