Gospodarka odpadami - BDO i ustawa "czystościowa"

W dn. 14 lutego 2020 r. (piątek) w siedzibie Związku (ul. Kościuszki 43/5, Katowice, III piętro, sala konferencyjna) odbędzie się posiedzenie Regionalnej Sieci Konsultacyjnej ds. Gospodarki Odpadami w Województwie Śląskim przy ŚZGiP. Posiedzenie to rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa ok. 2,5 godziny.

W trakcie posiedzenia zostaną omówione następujące tematy:

  1. plan działań Regionalnej Sieci na rok 2020;
  2. baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) - rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami: bieżące problemy;
  3. bieżące problemy wynikające z nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z dn. 19 lipca 2019 r.

Formularz zgłoszeniowy:

www.silesia.org.pl/formularze

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku: p. Natalia Krupa, Specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska (e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. 32 609 03 65).

Jak dojechać