III i ostatnia edycja spotkania konsultacyjnego dot. sprawozdań z zakresu gospod

W dn. 2 marca 2017 r. odbyła się trzecia i ostatnia edycja bezpłatnego spotkania konsultacyjnego dot. sprawozdań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, które było organizowane przez Śląski Związek Gmin i Powiatów we współpracy z Wydziałem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.

Osoba odpowiedzialna w kwestiach organizacyjnych dot. ww. spotkania w biurze Związku jest p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

Jak dojechać