Konferencja nt. zwalczania nielegalnego poboru energii elektrycznej

W dn. 30 czerwca 2017 r. (piątek) w Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie ( ul. Ks. Popiełuszki 5) odbędzie się konferencja dotyczącą zwalczania nielegalnego poboru energii elektrycznej. Konferencja rozpocznie się o godz.  9.30 (rejestracja).

Konferencja dedykowana jest: policjantom, zarządcom nieruchomości, strażnikom miejskim, samorządowcom. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Program konferencji:

9.30 - rejestracja
10.00 - 10.15 – przywitanie

10.15 - Dyrektor Leszek Wojtachnio  TAURON Dystrybucja „Metody wykrywania i zwalczania nielegalnego poboru energii. Synergia współpracy z Policją i zarządcami nieruchomości”
10.45 - Mecenas Paweł Gruszczyński - Analiza art. 278 § 5 KK
11.10 - „Algorytmy postępowania w przypadku ujawnienia przestępstwa opisanego w art. 278 § 5kk – kradzież energii ” – przedstawiciel KW Policji, st. Sierż. Norbert Ucieklak

11.35 - Dyskusja
11.45 - Przerwa kawowa

12.15 - Film „Metody wykrywania NPEE”
12.30 - 12.55 - Dr Dariusz Krawczyk „Jak komunikować przeciwdziałanie zjawisku NPEE?”
12.55 - Łukasz Zimnoch „Kampanie informacyjne TAURON dotyczące zwalczania NPEE”

13.20 - Dyskusja
13.30 - Rozdawanie materiałów, prezentacji
                                                                 13.40 - Obiad

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji (poprzez przesłanie swojego zgłoszenia na adres e-mail: lukasz.zimnoch@tauron-dystrybucja.pl).

Osoba do kontaktu: p. Łukasz Zimnoch, Rzecznik prasowy województw dolnośląskiego i śląskiego (tel. +48 32 303 51 51, tel. kom. +48 508 006 292, adres e-mail: lukasz.zimnoch@tauron-dystrybucja.pl).

Jak dojechać