Konwent Burmistrzów i Wójtów w Istebnej, 22-23 marca 2018 r.

W dniach 22-23 marca 2018 r. (czwartek-piątek) w Gminie Istebna odbyło się 2-dniowe posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Tematyka posiedzenia Konwentu obejmowała bloki tematyczne dot. aktualnych kwestii istotnych z punktu widzenia samorządów lokalnych, tj. m.in. zagadnień związanych z: dokumentem pn. Program dla Śląska, funkcjonowaniem Górnośląsko – Zagłębiowskiej Metropolii, konkursami w ramach RPO WSL 2014-2020, nowelizacją ustawy Prawo wodne, zmianami w oświacie, a także problematyką współczesnych zagrożeń o charakterze terrorystycznym.

Ponadto pierwszego dnia posiedzenia Konwentu, tj. 22 marca br. (czwartek) w ramach części sportowo-integracyjnej został rozegrany XIII Samorządowy Turniej Piłki Siatkowej o Puchar Prezesa Radia Katowice.

Prezentacje z posiedzenia Konwentu znajdują się poniżej:

D.Wójtowicz - Program dla Śląska

W. Saługa -prezentacja

P. Bańko - Nowelizacja rozporządzenia o ochronie danych osobowych

J.Szczotka - Zmiany w oświacie

F. Pistelok - Opłaty za wodę

Jak dojechać