Krajowy Kongres Sekretarzy - 19 i 20 października

Śląski Związek Gmin i Powiatów objął patronatem VI Krajowy Kongres Sekretarzy, który odbędzie się w dn. 19 – 20 października 2022 r. w Warszawie (Hotel Westin)

Organizatorem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego (FRDL), a jego głównym współorganizatorem jest Krajowa Rada Forów Sekretarzy działająca przy FRDL.

Krajowy Kongres Sekretarzy jest najważniejszym, corocznym spotkaniem ekspertów od samorządu terytorialnego. Kongres organizowany jest z myślą o Sekretarzach JST. Rolą Sekretarzy jest zapewnienie prawidłowej pracy urzędów gminnych, miejskich, powiatowych i wojewódzkich, którymi kierują dlatego poruszana podczas Kongresu tematyka jest tak ważna dla wszystkich samorządów. W wydarzeniu wezmą udział również inni specjaliści związani z samorządem terytorialnym.

W programie wydarzenia znajdziecie Państwo tematy związane nie tylko z zarządzaniem jednostką, ale również zagadnienia rozwoju i komunikacji, zarządzania zasobami ludzkimi, kompetencjami przyszłości w zmieniającym się środowisku zewnętrznym:

  • Omówienie tematów związanych z informatyzacją i cyfryzacją urzędu oraz cyberbezpieczeńtwem.
  • Przeanalizowanie zmian prawnych i nowości legislacyjnych, tj. digitalizacja, rejestry umów, zgłaszanie naruszeń prawa.
  • Podsumowanie doświadczeń z ostatnich lat i nowych wyzwań, z jakimi zmierza się samorząd.
  • Dyskusja nad przyszłością samorządu i jego rozwojem – promocją, rozwojem metropolii i miast przyszłości.
  • Nie zabraknie również tematu związanego z tematyką działalności uchwałodawczej jst

Honorowego Patronatu Merytorycznego nad Kongresem udzieliła Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych. Patronaty Merytoryczne: Giełda Papierów Wartościowych, Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Reprezentacja Samorządowych Kolegiów Odwoławczych i Najwyższa Izba Kontroli.

Partnerami biznesowymi wydarzenia już dziś są: Kancelaria Ziemski & Partners, o4b, oraz Wolters Kluwer. Patronaty Środowiskowe: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich RP, Związek Powiatów Polskich, Polskie Regiony i Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza oraz liczne inne organizacje regionalne i media.

W ostatniej edycji wydarzenia udział wzięło blisko 400 osób, przede wszystkim Sekretarzy JST z całej Polski. Organizator już dzisiaj serdecznie Państwa zaprasza do udziału i współtworzenia największego wydarzenia dedykowanego Sekretarzom!

Formularz zgłoszeniowy dla członków ŚZGiP dostępny jest pod tym linkiem - wypełnione karty zgłoszeniowe Organizator prosi przesyłać na adres e-mail: biuro@kongressekretarzy.pl lub marlena.gumulak@okst.pl

Więcej informacji na temat Forum znajdą Państwo pod tym linkiem.

Data publikacji: 18.07.2022

Polecamy
Współpracujemy