Ministerstwo Infrastruktury opublikowało mapy ryzyka powodziowego

Ministerstwo Infrastruktury opublikowało mapy zagrożenia powodziowego (MZP) i mapy ryzyka powodziowego (MRP). Obejmują one nowe mapy dla około 1 tys. km rzek oraz 19 budowli piętrzących, a także aktualizację części obowiązujących map zagrożenia i ryzyka powodziowego od rzek oraz od strony morza.

 

Mapy są dostępne na Hydroportalu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie: https://wody.isok.gov.pl/hydroportal.html

więcej w prasie:
https://samorzad.pap.pl/kategoria/aktualnosci/mi-opublikowano-nowe-mapy-zagrozenia-i-ryzyka-powodziowego
https://www.prawo.pl/samorzad/mapy-zagrozenia-powodziowego-i-mapy-ryzyka-powodziowego,517204.html

 

 

Data publikacji: 13.09.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy