Obowiązujące uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych

Towarzystwo Urbanistów Polskich o/Katowice we współpracy ze Śląskim Związkiem Gmin i Powiatów zorganizowało w dniu 20 czerwca br. szkolenie pn. „Obowiązujące uwarunkowania prawne lokalizacji elektrowni wiatrowych w gminnych dokumentach planistycznych”. 

W trakcie szkolenia zostały zaprezentowane wybrane problemy związane z wdrażaniem ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych, w tym m.in. zasady lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w świetle przepisów ustawy, pozwolenia na budowę dla elektrowni wiatrowych czy konsekwencje finansowe ustawy. Program, regulamin uczestnictwa w szkoleniu oraz plakat informacyjny dostępne do ściągnięcia poniżej.

Udział w szkoleniu dla przedstawicieli miast i gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów jest bezpłatny. W przypadku pozostałych jst udział w szkoleniu wiąże się z wniesieniem opłaty w wysokości 100 złotych brutto (zgodnie z regulaminem).

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację szkolenia jest p. Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej (e-mail: msurmacz@silesia.org.pl. tel. 32 251 10 21).

Program szkolenia

Regulamin

Plakat informujący o szkoleniu

Jak dojechać