Po kolejnym spotkaniu Dyrektorów biur organizacji

28 kwietnia odbyło się kolejne spotkanie Dyrektorów biur związków i stowarzyszeń, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych. Spotkanie miało na celu uzgodnienie tematyki i programu posiedzenia Zarządów OPOS, zaplanowanego na 24-25 maja br. w Katowicach. 

 

Podczas spotkania Dyrektorzy omówili również stan prac dot. zgłaszania propozycji do projektu „Samorząd 3.0”, które koordynuje Śląski Związek Gmin i Powiatów w ramach tzw. prezydencji w OPOS.

Dyrektorzy odnieśli się również do bieżących działań podejmowanych na rzecz samorządów lokalnych zrzeszonych w organizacjach.

Kolejne spotkanie on-line Dyrektorów biur OPOS odbędzie się 5 maja 2021 r., rozpoczęcie o godz. 12.00.

Data publikacji: 29.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy