Podróż studialna "Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji oraz rozwoju mias

W dniach 23-24 (UWAGA! ZMIANA) października 2017 r. Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje podróż studialną pn. „Dobre praktyki i wyzwania rewitalizacji oraz rozwoju miast” do Wrocławia i Wałbrzycha. Celami podróży są: prezentacja zrealizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych wraz z możliwością krytycznej analizy ich jakości i trwałości efektów, prezentacja szczegółowych doświadczeń i generalnych „lekcji” związanych z prowadzonym procesem rewitalizacji oraz nawiązanie kontaktów merytorycznych. Podróż jest adresowana do samorządowców, pracowników wydziałów urzędów i jednostek podległych miast województwa śląskiego, którzy w swojej pracy zawodowej zajmują się planowaniem, programowaniem i realizacją działań rewitalizacyjnych (szczególnie uczestników kursu rewitalizacji) i prorozwojowych. 

W związku z powyższym serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w podróży. Koszt udziału w podróży studialnej dla jednej osoby wynosi 300 zł i obejmuje nocleg w pokoju dwuosobowym oraz pełne wyżywienie (w przypadku delegacji z miasta). W innych wariantach koszt udziału w podróży wynosi 400 zł + VAT. Śląski Związek Gmin i Powiatów pokrywa koszty przejazdu z Katowic do Wrocławia i Wałbrzycha.

W przypadku zainteresowania udziałem uprzejmie prosimy o dokonanie imiennych rezerwacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 października 2017 r. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.silesia.org.pl. Płatność nastąpi po wystawieniu przez Związek faktury po podróży studialnej (faktura zostanie przesłana pocztą na adres urzędu, tytuł faktury: „Udział w podróży studialnej do Wrocławia i Wałbrzycha w dn. 24-25 października 2017 r.”).

Uwaga! Z jednego urzędu prosimy o zgłoszenie maksymalnie 2-osób (w przypadku zainteresowania większej liczby uczestników z danego urzędu, ich udział w podróży uzależniamy od dostępności wolnych miejsc, uzależnionych od możliwości transportowych i lokalowych – proszę o informację).

Osobą do kontaktu w sprawie podróży jest p. Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej, tel. 32 251 10 21, msurmacz@silesia.org.pl 

Jak dojechać