Posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów ŚZGiP,12 czerwca br. w Pankach

W dniu  12 czerwca 2017 r. (poniedziałek) w Gminie Panki (powiat kłobucki) odbyło się posiedzenie Konwentu Burmistrzów i Wójtów Śląskiego Związku Gmin i Powiatów

Tematyka posiedzenia Konwentu  obejmowała m.in. kwestie dotyczące rozstrzygnięć nadzoru prawnego oraz nadzoru urbanistycznego wojewody nad aktami prawnymi podejmowanymi przez organy jst zwłaszcza w małych i średnich gminach oraz inne bieżące kwestie istotne z punktu widzenia gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.

Prezentacje z posiedzenia Konwentu:

1. B. Gindera - Malicka - Ład przestrzenny - tutaj

2. J. Wolski - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - tutaj

3. P. Dobosz - Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - tutaj

4. Prezentacja Lokum - tutaj

Jak dojechać