Potrzeba zmian w finansowaniu i organizacji oświaty

12 października odbyło się spotkanie Zarządów organizacji, które tworzą Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (w formule on-line). W jego trakcie omówiono bieżące problemy samorządowe, a także potrzebę wprowadzenia zmian w wybranych przepisach prawa związanych z kompetencjami gmin i powiatów.

 

W trakcie spotkania dużo uwagi poświęcono konieczności wprowadzenia reformy systemu finansowania i organizacji oświaty. Od dawna środowisko samorządowe sygnalizuje, że od momentu przekazania samorządom prowadzenia placówek oświatowych, część oświatowa subwencji ogólnej w coraz mniejszym stopniu zapewnia gminom pokrycie kosztów tych zadań, w tym niezbędnych kosztów wynagrodzeń nauczycieli. To z kolei powoduje, że samorządy lokalne muszą pokrywać rokrocznie coraz większą lukę finansową w tej dziedzinie. W tej sprawie Ogólnopolskie Porozumienie Organizacji Samorządowych (OPOS) przyjęło stanowisko, w którym proponuje wprowadzenie konkretnych rozwiązań prawnych i finansowych.

Ponadto OPOS przyjął też uzgodnienia związane z innymi dziedzinami, w których działa samorząd lokalny, w postaci stanowisk w sprawie m.in.:

  • przejazdów kolejowych na drogach gruntowych i drogach leśnych;
  • uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych oraz innych ustaw z dnia 24 września 2020 roku (nr w wykazie prac UC57);
  • projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy (w ślad za stanowiskiem naszego Związku, o którym już informowaliśmy);
  • projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o aktach stanu cywilnego;
  • ograniczenia przez Ministra Cyfryzacji funkcjonalności w rejestrze uznań w zakresie drukowania projektów protokołów uznania ojcostwa;
  • rozwoju rejestru stanu cywilnego o możliwość drukowania trzeciej części karty zgonu;
  • systemu wynagrodzeń pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie wyboru.

Treść stanowisko opublikujemy w ciągu najbliższych dni.

W trakcie posiedzenia została przedstawiona informacja na temat prac nad dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, prezentacji w tym zakresie dokonała mgr inż. Barbara Mulik, ekspertka Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości wody.

Pod koniec spotkania Sławomir Kozieł z Instytutu Badań Edukacyjnych omówił Zintegrowany System Kwalifikacji w jednostkach samorządu terytorialnego.

Data publikacji: 12.10.2020 r.
 

Jak dojechać