Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gmin i powiatów - 25 maja 2017 r.

Śląski Związek Gmin i Powiatów organizuje szkolenie pn. „Praktyka zarządzania strategicznego rozwojem gmin i powiatów”, którego celem jest: poszerzenie świadomości na temat roli i znaczenia planowania strategicznego w gminach, poprawa jakości długoterminowego planowania procesów rozwojowych oraz tworzonych przez jst strategii rozwoju i sposobów ich realizacji. Szkolenie powyższe będzie realizowane w cyklu 2-dniowym (szczegółowy program szkolenia na dole ogłoszenia):

a) pierwszego dnia (tj. 25 maja 2017 r., tj. czwartek, rozpoczęcie o godzinie 10.00) odbędzie się szkolenie o charakterze wprowadzającym pn. „Zarządzanie strategiczne rozwojem gminy i powiatu – istota, cechy, polska i światowa praktyka” adresowane szczególnie do władz gminnych i powiatowych oraz osób na stanowiskach kierowniczych odpowiedzialnych za planowanie długoterminowego rozwoju gminy i powiatu; miejsce szkolenia: Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, ul. Jordana 18, sala 401. Limit uczestników: 75 osób.

b) drugi dzień szkoleniowy zostanie poświęcony uszczegółowieniu tematyki zarządzania strategicznego, sprofilowanej pod wielkość i specyfikę poszczególnych jst:

  • w dniu 7 czerwca 2017 r. (środa) odbędzie się szkolenie pn. „Praktyka budowy i wdrażania strategii rozwoju gmin wiejskich, miejsko-wiejskich i małych miejskich”; miejsce szkolenia: Wydział Teologiczny UŚ, Katowice, ul. Jordana 18, sala 103; rozpoczęcie o godzinie 10.00. Limit uczestników: 40 osób;
  • w dniu 8 czerwca 2017 r. (czwartek) odbędzie się szkolenie pn. „Praktyka budowy i wdrażania strategii rozwoju średnich i dużych miast (w tym miast na prawach powiatu) oraz powiatów”; miejsce szkolenia: Wydział Teologiczny UŚ, ul. Jordana 18, sala 103; rozpoczęcie o godzinie 10.00; Limit uczestników: 40 osób.

Szkolenie poprowadzi dr Andrzej Sztando (więcej o prelegencie na stronie: http://sztando.com/

Udział w szkoleniu jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń. W związku z potrzebą umożliwienia udziału w szkoleniu przedstawicielom jak największej liczby gmin, zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o delegowanie do udziału w kursie jednej osoby z danego urzędu. W razie zainteresowania szkoleniem, uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału lub wydelegowanie odpowiednich merytorycznie pracowników urzędu. Zgłoszenia uczestnictwa można dokonać poprzez wypełnienie do dn. 22 maja 2017 r. (poniedziałek) formularza zgłoszeniowego dostępnego pod linkami: szkolenie w dn. 25 maja br.  i szkolenie w dn. 7 lub 8 czerwca br. (formularze dostępne również na stronie silesia.org.pl w zakładce „Zgłoszenia udziału”).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację szkolenia jest p. Małgorzata Surmacz, specjalista ds. polityki miejskiej (e-mail: msurmacz@silesia.org.pl. tel. 32 251 10 21).

Program szkolenia

Jak dojechać