„Samorządowe know-how w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich"

Śląski Związek Gmin i Powiatów uprzejmie informuje, że w październiku 2017 r. zostanie zorganizowany wyjazd studyjny pn. „Samorządowe know-how w zakresie wspierania rozwoju obszarów wiejskich – wyjazd studyjny”. Operacja realizowana będzie w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Plan operacyjny na lata 2016 – 2017) dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Więcej informacji - tutaj

 

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.slaskie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

Jak dojechać