Seminarium "Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego" za nami

Przedstawiciele 71 miast województwa śląskiego, w tym prezydenci i burmistrzowie miast, a także członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej wzięli udział w seminarium dotyczącym opracowania Regionalnej Polityki Miejskiej, zorganizowanym przez Województwo Śląskie przy wsparciu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, które odbyło się w dn. 27 kwietnia br.

 

Spotkanie otworzył wicemarszałek województwa śląskiego, Dariusz Starzycki. „Regionalna Polityka Miejska to jeden z dokumentów zarządzania rozwojem regionu, który powstaje w uzgodnieniu i współpracy z miastami i ma na celu wypracowanie modelu wsparcia obszarów miejskich w naszym regionie. Polityka Miejska odpowiada aktualnym wyzwaniom stojącym przed miastami, w tym m.in. demograficznym i klimatycznym. Oznacza to, że Polityka Miejska ma umożliwiać jak najlepsze wykorzystanie unikalnych potencjałów i przewag konkurencyjnych miast i ich obszarów funkcjonalnych dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju społecznego, gospodarczego i przestrzennego” – mówił marszałek Starzycki.

Regionalna Polityka Miejska stanowi element systemu dokumentów strategicznych województwa, opracowywanych w procesie aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2030”. Rolę regionalnej polityki miejskiej w modelu zintegrowanego planowania procesów rozwoju województwa w kontekście europejskim i krajowym przedstawił dr Krzysztof Wrana - członek Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Zgodnie z przyjętymi założeniami Regionalna Polityka Miejska Województwa Śląskiego opracowywana jest w procesie szerokiej partycypacji społecznej, we współpracy ze środowiskiem samorządowym i naukowym. Szczególną rolę doradczą w procesie opracowania dokumentu pełni Wojewódzka Komisja Urbanistyczno-Architektoniczna.

Przebieg prowadzonych od 2019 r. prac nad dokumentem, cel Regionalnej Polityki Miejskiej, zasady, rekomendacje oraz kluczowe instrumenty jej wdrażania zaprezentował dr Marcin Baron – konsultant ds. Regionalnej Polityki Miejskiej.

W ramach seminarium odbyła się debata na temat ponadlokalnych projektów flagowych wspierających rozwój miast w regionie, w której aktywny udział wzięli przedstawiciele samorządów oraz członkowie Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Prezentacje oraz program seminarium zostały zamieszczone na stronie Forum Przestrzeni.

Data publikacji: 29.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy