Spotkanie pn."Kierunki rozwoju obszarów wiejskich w kontekście SOR oraz Pak

Śląski Związek Gmin i Powiatów zorganizował w dniu 8 czerwca 2017 r. spotkanie z udziałem p. Ryszarda Zarudzkiego, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, którego tematem były kwestie związane z kierunkami rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich

Celem spotkania było przybliżenie uczestnikom istoty opracowania „Paktu dla obszarów wiejskich”, a także najważniejszych założeń, w tym źródeł finansowania działań i projektów strategicznych ukierunkowanych na wsparcie obszarów wiejskich wynikających zarówno z Paktu, jak i Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Materiały ze spotkania:

1. Prezentacja dot. rozwoju obszarów wiejskich w kontekście Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Paktu dla obszarów wiejskich - tutaj

2. Prezentacja dot. wdrażania podejścia LEADER / RLKS w obecnym okresie programowania - tutaj

Jak dojechać