Spotkanie w sprawie "jakości audytu wewnętrznego" - 17.05

17 maja 2021 r. biuro ŚZGiP we współpracy z Urzędem Miejskim w Dąbrowie Górniczej planuje zorganizować spotkanie dotyczące możliwości udziału w przedsięwzięciu z zakresu wzajemnej oceny zewnętrznej jakości audytu wewnętrznego.

Zgodnie z Komunikatem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych „Oceny zewnętrzne muszą być przeprowadzane co najmniej raz na pięć lat przez wykwalifikowaną, niezależną osobę lub zespół spoza organizacji”. Wychodząc naprzeciw tym wymaganiom podjęto inicjatywę zawiązania grupy zajmującej się wzajemną oceną zewnętrzną.

Podczas najbliższego spotkania omówione będą założenia przedsięwzięcia oraz harmonogram realizacji. Zainteresowane jednostki zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego dostępnego na naszej stronie (termin przyjmowania zgłoszeń: 10 maja 2021 r.).

Data publikacji: 28.04.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy