Spotkanie z Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego ŚUW dot. gospodarki odpadami

Informujemy, że w dn. 10 września 2020 r. (czwartek) odbędzie spotkanie z p. Krzysztofem Nowakiem, Dyrektorem Wydziału Nadzoru Prawnego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – realizowane online, w formie wideokonferencji. Celem spotkania będzie omówienie bieżących problemów wynikających z uchwalania regulaminów dot. gospodarki odpadami, z punktu widzenia kompetencji Nadzoru Prawnego Wojewody Śląskiego. Spotkanie to rozpocznie się o godz. 10.00 i potrwa ok. 2,5 godziny. 

Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniu i zadaniem pytań p. Dyrektorowi K. Nowakowi, uprzejmie prosimy o przesyłanie pytań i zagadnień problemowych (o charakterze uniwersalnym i formułowanych ogólnie) – w miarę możliwości do dn. 3 września br. (czwartek), drogą elektroniczną, na adres nkrupa@silesia.org.pl.

Osoby zainteresowane udziałem w wideokonferencji prosimy o potwierdzenie udziału w wideokonferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego , w terminie do dn. 7 września 2020 r. (poniedziałek). W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 10 września br. (najpóźniej 15 min. przed wideokonferencją) będzie mogło przesłać wiadomość z linkiem umożliwiającym dołączenie do ww. wideokonferencji. 

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację w/w spotkania jest p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. kom.: +48 507 432 827.

Jak dojechać