Stanowisko OPOS w sprawie elektrowni wiatrowych

Poniżej publikujemy stanowisko Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Samorządowych (z dnia 14 kwietnia 2021 r.) w sprawie: potrzeby zmiany przepisów ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych.

 

W przyjętym stanowisku przedstawiciele Porozumienia - w związku z obowiązywaniem restrykcyjnych przepisów dotyczących lokalizowania budynków mieszkalnych oraz budynków o funkcji mieszanej, w skład której wchodzi funkcja mieszkaniowa w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych, wynikających z ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 654) - zwracają uwagę na potrzebę wprowadzenia zmian w powyższej ustawie, czyli:

  1. zmniejszenia wymaganej odległości lokalizowania budynków mieszkalnych w sąsiedztwie elektrowni wiatrowych (art. 4 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy),
  2. wydłużenia terminu przewidzianego dla prowadzenia postępowań w przedmiocie wydania decyzji o warunkach zabudowy, dotyczących budowy budynków mieszkalnych, wszczętych po dniu wejścia w życie ustawy (art. 14 ust. 2 ww. ustawy).

całe stanowisko dostępne tutaj

więcej o Porozumieniu tutaj

fot. pixabay

Data publikacji: 04.05.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy