Stanowisko Zarządu w sprawie programu "Rodzina 500+"

Poniżej publikujemy stanowisko Zarządu naszego Związku z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zapowiadanego przez Rząd przekazania realizacji programu ,,Rodzina 500+” Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, przewidzianego w projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw.

 

Zarząd Związku  wnosi w nim o zaprzestanie procedowania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw w obecnej formie z uwagi na pominięcie bardzo istotnych czynników mających wpływ na dostępność świadczenia, poziom szacowanych oszczędności budżetu państwa oraz bezzasadną zmianę organu obsługującego zadanie.

cały tekst dostępny tutaj

Data publikacji: 05.07.2021 r.

Polecamy
Współpracujemy