Szkolenie dot. egzekucji i przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami

w dn. 5 grudnia  2019 r. w Katowicach odbyło się szkolenie dot. egzekucji i przedawnienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym wzięło udział 95 przedstawicieli gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Szkolenie otworzyła p. Elżbieta Student, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami w Urzędzie Gminy i Miasta Czerwionka Leszczyny, Przewodnicząca Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich ŚZGiP.

Szkolenie przeprowadziła p. dr Hanna Kmieciak, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wieloletnia redaktor naczelna „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autorka licznych publikacji nt. procedur podatkowych, w tym dot. podatków lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyjaśniła liczne wątpliwości gmin w zakresie egzekucji i przedawnienia tej opłaty, ponadto odpowiadała na pytania przedstawicieli urzędów gmin, zarówno sformułowane przed szkoleniem, jak i kierowane bezpośrednio podczas dyskusji po szkoleniu.

Program szkolenia

Prezentacja p. dr Hanny Kmieciak pt. "Przedawnienie i egzekucja opłaty śmieciowej"

Jak dojechać