Szkolenie dot. zarządzania finansami i zadłużania jst, 21 czerwca 2018 r.

W dniu 21 czerwca 2018 r. (czwartek) w Katowicach odbędzie się szkolenie dot. zarządzania finansami i zadłużania jst. Szkolenie odbędzie się na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego – ul. Jordana 18. Rozpoczęcie spotkania nastąpi o godzinie 10.00, zakończenie planowane jest ok. godziny 13.00.

Tematyka szkolenia będzie obejmować m.in. kwestie dotyczące rozmów z radnymi i mieszkańcami o finansach i zadłużeniu gmin, a także problematykę polityki inwestycyjnej jst. Szkolenie poprowadzi Pan Mariusz Gołaszewski, ekspert w zakresie rynku kapitałowego oraz finansowania długu samorządowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Uprzejmie proszę o dokonywanie zgłoszeń poprzez wypełnienie formularza udziału dostępnego na stronie Związku (link: https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-szkoleniu-dot-zarzadzania,209 )  najpóźniej do dnia 18 czerwca br. (poniedziałek). Jednocześnie informuję, że osobą odpowiedzialną za organizację szkolenia w biurze Związku jest p. Marta Żelezny, młodszy specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy, e-mail: mzelezny@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

Jak dojechać