Szkolenie "Egzekucja i przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami"

Informujemy, że w dn. 17 września  br. (czwartek) odbędzie się szkolenie nt. „Egzekucja i przedawnienie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”, realizowane online, w formie webinarium. Szkolenie rozpocznie się o godz. 10.00, planowane zakończenie nastąpi o godz. 14.00.

Szkolenie poprowadzi p. Hanna Kmieciak, praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a szczególnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, wieloletnia redaktor naczelna „Prawa Finansów Publicznych”, konsultant i wykładowca regionalnych izb obrachunkowych, autorka licznych publikacji nt. procedur podatkowych, w tym dot. podatków lokalnych, a także opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od lat prowadząca szkolenia i doradztwo dla jst w w/w dziedzinie. Udział w szkoleniu dla przedstawicieli gmin i powiatów członkowskich Związku jest bezpłatny.

Osoby zainteresowane udziałem w webinarium prosimy o potwierdzenie udziału poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w terminie do dn. 14 września 2020 r. (poniedziałek). W formularzu prosimy o podanie adresu e-mail, na który Biuro Związku w dniu 17 września br. (najpóźniej 15 min. przed webinarium) będzie mogło przesłać wiadomość z linkiem umożliwiającym dołączenie do webinarium.

Osobą odpowiedzialną w biurze Związku za organizację w/w szkolenia jest p. Natalia Krupa, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju miast i ochrony środowiska, adres e-mail: nkrupa@silesia.org.pl, tel. kom.: +48 507 432 827.

Program szkolenia

Jak dojechać