Szkolenie Pzp dla innych wydziałów niż zamówień publicznych

W dn. 2 grudnia 2019 r. (poniedziałek) odbędzie się bezpłatne szkolenie pt. Nowe Prawo zamówień publicznych – wyzwania, szanse i ryzyka.

Szkolenie to odbędzie się w obiekcie konferencyjnym Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach (ul. Jordana 18, sala nr 401, IV piętro) i rozpocznie się o godz. 9.30.

Ze względu na zakres merytoryczny, szkolenie to kierowane jest do pracowników wydziałów/referatów innych niż zamówień publicznych urzędów gmin i starostw powiatowych. W trakcie szkolenia zostaną omówione m. in. następujące zagadnienia:

  • cel i kierunki zmian prawa zamówień publicznych;
  • nowe obowiązki analityczne, sprawozdawcze i informacyjne;
  • prawidłowe przygotowanie postępowania – szacowanie wartości zamówienia, opis przedmiotu zamówienia, dobór kryteriów oceny ofert;
  • umowy w sprawach zamówień publicznych;
  • pierwsze skutki prawne nowych przepisów, przepisy przejściowe.

Szkolenie zostanie poprowadzone przez p. Konrada Różowicza – prawnika specjalizującego się w prawie cywilnym materialnym oraz gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu prawa zamówień publicznych oraz partnerstwa publiczno-prywatnego.

W razie zainteresowania udziałem w ww. szkoleniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności na nim w terminie do dn. 26 listopada br. (wtorek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego:

www.silesia.org.pl/formularze

Uprzejmie prosimy o zgłaszanie tylko pracowników wydziałów/referatów innych niż zamówień publicznych (zakres merytoryczny szkolenia będzie dopasowany do oczekiwań osób, które nie zajmują się na co dzień stricte zamówieniami publicznymi); maksymalnie dwóch przedstawicieli gminy/starostwa. O udziale w szkoleniu będzie decydować kolejność zgłoszeń.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za organizację szkolenia: p. Agata Motyl, st. specjalista ds. rozliczania projektów i analiz (tel. 32 609 03 62, adres e-mail: amotyl@silesia.org.pl).

Jak dojechać