Wybory korespondencyjne w wybranych gminach i regionach - opinie samorządów

W artykule opublikowanym w portalu prawo.pl przedstawiciele gmin członkowskich naszego Związku oceniają w świetle projektowanych przepisów możliwość przeprowadzenia - ze względu na trudną w danej gminie sytuację epidemiologiczną - wyborów w formie korespondencyjnej.

 

Jeśli w jakiejś gminie sytuacja epidemiczna będzie szczególnie zła, minister zdrowia będzie mógł tam zarządzić w wyborach prezydenckich wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Samorządowcy obawiają się, że skala organizacji takiej operacji może przerosnąć możliwości urzędu. Zwłaszcza gdy decyzja zapadnie w ostatniej chwili. Samo pieczętowanie, pakowanie, adresowanie i rejestrowanie pakietów, których - zamiast na przykład kilku - będą tysiące, zajmuje dziesiątki godzin.

Ustawa wskazuje, że pakiety przygotowuje urząd. Piotr Absalon, sekretarz miasta Radlin podkreśla, że dotychczas mimo niewielkiej liczby pakietów, ich przygotowanie nie było łatwe i wiązało się z dość zawiłą procedurą. Jak tłumaczy, urząd gminy przygotowywał pakiety razem z urzędnikiem wyborczym. Musiała się również zebrać obwodowa komisja wyborcza, w celu opieczętowania kart przed ich wysyłką. Dopiero wtedy można było je zapakować i wysłać pocztą.

Jak wskazuje Dariusz Skrobol, burmistrz Pszczyny, w przypadku głosowania korespondencyjnego, które obejmuje 40 183 wyborców, konieczne będzie powołanie zespołu spośród pracowników urzędu, który zajmie się przygotowaniem pakietów. - Powstaje zatem kolejne ryzyko wzajemnego zakażania się osób pracujących w tym zespole – mówi. I zauważa, że ustawa stanowi, że pakiet wyborczy może być doręczony do wyborcy przez upoważnionego pracownika urzędu. Tymczasem większość pracowników Urzędu Miejskiego, w sytuacji wprowadzenia stanu epidemii w Polsce, wycofała swoje deklaracje zgody na udział w pracach przy wyborach. - Postępujący wzrost zachorowań w powiecie pszczyńskim może skutkować ograniczeniami kadrowymi, co może spowodować obiektywny brak możliwości wykonania w terminach wszystkich nałożonych na gminę obowiązków – zaznacza burmistrz.

cały tekst dostępny poniżej:
www.prawo.pl

 

 

Jak dojechać