XIV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii w dn. 27 lutego 2018 r.

W dn. 27 lutego 2018 r. (wtorek) odbędzie się - otwarte dla wszystkich zainteresowanych przedstawicieli samorządów lokalnych - XIV posiedzenie Regionalnej Rady ds. Energii. Posiedzenie to będzie poświęcone strategicznym planom rozwoju przedsiębiorstw energetycznych w zakresie poprawy efektywności w przesyle i dystrybucji energii elektrycznej oraz gazu (w perspektywie 2030 r.), a także w kontekście zapewnienia niezawodnych dostaw ww. mediów energetycznych.

Posiedzenie to odbędzie się w Chorzowie (Hotel Arsenal Palace, zlokalizowany na granicy Katowic i Chorzowa, sala konferencyjna na parterze) i rozpocznie się o godz. 11.00 (potrwa ok. dwie godziny). W trakcie posiedzenia reprezentanci przedsiębiorstw energetycznych i gazowych przedstawią plany rozwojowe w ww. zakresie. O przedstawienie tych planów zostali poproszeni przedstawiciele następujących spółek:
1) Zarządu Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.;
2) Zarządu spółki TAURON Dystrybucja S.A.;
3) kierownictwa Oddziału w Zabrzu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.;

W drugiej części posiedzenia przewidziano krótkie wystąpienia przedstawicieli samorządów lokalnych - z perspektywy poszczególnych subregionów naszego województwa - odnoszące się do planowanych przez ww. przedsiębiorstwa działań inwestycyjnych oraz ostatnich doświadczeń związanych z długotrwałym brakiem dostaw energii elektrycznej. W załączeniu pozwalam sobie przesłać wstępny program posiedzenia.

W razie zainteresowania udziałem w posiedzeniu Rady uprzejmie prosimy po potwierdzenie obecności w miarę możliwości w terminie do dn. 16 lutego br. (piątek) poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie: www.silesia.org.pl w zakładce ZGŁOSZENIA UDZIAŁU (formularz zgłoszenia udziału w otwartym posiedzeniu Regionalnej Rady ds. Energii w dn. 27 lutego 2018 r. w Chorzowie).

https://www.silesia.org.pl/formularze/formularz-zgloszenia-udzialu-w-otwartym-posiedzeniu-regionalnej-rady-ds-energii-w-dn-27-lutego-2018-r-w-chorzowie,132

Osoba odpowiedzialna za kwestie organizacyjne w tym zakresie w biurze Związku p. Dominika Tkocz, st. specjalista ds. komunikacji i szkoleń (adres e-mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. stacjonarny 32 609 03 58).

program posiedzenia

Jak dojechać