Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.40.2017  pn. "Usługa cateringowa dla uczestników spotkań TGR odbywających się w okresie wrzesień 2017 – maj 2018".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach poniżej:

Zapytanie ofertowe - tutaj

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - tutaj

Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - tutaj

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. stosowania klauzul społecznych - tutaj

Załącznik nr 4 - wzór umowy - tutaj

 

Termin nadsyłania ofert: 19 września 2017 r. do godziny 12.00.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

Jak dojechać