Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/3 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 14-15 grudnia 2017 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1070648

Termin nadsyłania ofert: 1 grudnia 2017 r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.37.2017/3 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Podatki i opłaty lokalne (ustalanie i pobieranie opłat i podatków lokalnych; polityka podatkowa dla rozwoju JST) w dniach 14-15 grudnia 2017 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. PPU TEXBUD T. Baranowski i s-ka, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków. Data wpłynięcia: 1 grudnia 2017 r. cena: 1.600,00 zł brutto


Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. PPU TEXBUD T. Baranowski i s-ka, ul. Paulińska 24, 31-065 Kraków. Data wpłynięcia: 1 grudnia 2017 r. cena: 3.570,00 zł brutto

Jak dojechać