Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/5/2 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej  dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 26-27 lipca 2018 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

apytanie obejmuje:
1) Część I - Usługę cateringową
2) Część II - Usługę noclegu i wyżywienia

Zamawiający dopuszcza możliwość składania częściowych ofert cenowych tj. część I lub część II lub obie części łącznie. Przy czym oferta dotycząca każdej części musi obejmować wszystkie elementy wyszczególnione dla danej części w opisie zamówienia.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1118580#

Termin nadsyłania ofert: 25 czerwca 2018 r. do godziny 15.00

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/5/2 pn. Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników 2-dniowego spotkania Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i budownictwo (usługi dla biznesu) w dniach 26-27 lipca 2018 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. Agit Agnieszka Rydz, ul. 3 maja 16/7, 20-078 Lublin. Data wpłynięcia: 24.06.2018 r. Cena: 1.536,00 zł

Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. Konsorcjum 2 Sp. z o.o., ul. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów. Data wpłynięcia : 19.06.2018 r. Cena: 2.220,00 zł

 

Jak dojechać