Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do złożenia oferty w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.40.2017  pn. "Usługa cateringowa dla uczestników spotkań TGR odbywających się w okresie wrzesień 2017 – maj 2018".

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonych dokumentach poniżej:

Zapytanie ofertowe - tutaj

Załącznik nr 1 - Formularz oferty - tutaj

Załacznik nr 2 - oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym - tutaj

Załącznik nr 3 - oświadczenie dot. stosowania klauzul społecznych - tutaj

Załącznik nr 4 - wzór umowy - tutaj

 

Termin nadsyłania ofert: 19 września 2017 r. do godziny 12.00.

 

Serdecznie zapraszamy do składania ofert.

 

ROZSTRZYGNIĘCIE POSTĘPOWANIA:

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.40.2017 na zadanie pn. „Usługa cateringowa dla uczestników spotkań TGR odbywających się w okresie wrzesień 2017-maj 2018” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wpłyneły 2 oferty. Ofertę spełniającą  wszystkie warunki zwarte w zapytaniu, która jednocześnie uzyskała największą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej oceny złożono przez Gastro-Serwis II Sp. z o.o. z Katowic. 

Jak dojechać