Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/1  pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (dla 2 grup: administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz usługi dla biznesu) w dniach 28-30 listopada 2017 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068044

Termin nadsyłania ofert: 21 listopada 2017 r. do godziny 12.00

 

Rozstrzygnięcie:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/1 pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (dla 2 grup: administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz usługi dla biznesu) w dniach 28-30 listopada 2017 r.” w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wybrane zostały następujące oferty:

Część I – usługa gastronomiczna (catering)
1. GASTRO SERWIS II sp. z.o.o., ul. Gliwicka 106, 40-856 Katowice, data wpłynięcia: 21 listopada 2017 2017 r., cena: 2.976,00 zł brutto

Część II – Usługa noclegu i wyżywienia
1. T.T. Ambasada Hotel Kameleon sp. z o.o., ul. Boryńska 7, 44-240 Żory, data wpłynięcia: 21 listopada 2017 2017 r., cena: 6.412,00 zł brutto

Jak dojechać