Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w ramach projektu SMUP

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do złożenia oferty na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.45.2017/1  pn. „Świadczenie usługi noclegowej i gastronomicznej dla uczestników spotkań Grupy Wymiany Doświadczeń (GWD) w obszarze Inwestycje i Budownictwo (dla 2 grup: administracyjne przygotowanie procesu inwestycyjnego oraz usługi dla biznesu) w dniach 28-30 listopada 2017 r.” zamieszczone w Bazie Konkurencyjności.

Link do ogłoszenia: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1068044

Termin nadsyłania ofert: 21 listopada 2017 r. do godziny 12.00

Jak dojechać