Zapytanie ofertowe - "Przez kontakty do współpracy - wyjazd studyjny dla L

Zapraszamy Państwa do złożenia oferty cenowej na „Świadczenie usług hotelowo-restauracyjnych, szkoleniowo-edukacyjnych oraz najmu sali konferencyjnej na potrzeby organizacji 3-dniowego wyjazdu studyjnego pn. „Przez kontakty do współpracy – wyjazd studyjny dla LGD” w Bieszczady (województwo podkarpackie) w dniach 27-29 czerwca 2018 r.” kompleksową organizację wyjazdu studyjnego  w ramach operacji „15-lecie odnowy wsi w województwie śląskim  – doświadczenia i perspektywy”

Szczegółowe informacje nt. zapytania wraz ze wszystkimi załącznikami znajdują się poniżej:

Termin nadsyłania ofert: 18 czerwca br. do godziny 15.00

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Załączniki:

1. Zapytanie ofertowe - tutaj

2. Załącznik nr do zapytania ofertowego - tutaj

 

ROZSTRZYGNIĘCIE:

Uprzejmie informujemy, że ofertę, która  spełnia wszystkie warunki zwarte w zapytaniu oraz uzyskała największą liczbę punktów w wyniku przeprowadzonej oceny złożył oferent: Fundacja Bieszczadzka, 38-700 Ustrzyki Dolne, ul. 1 Maja 16. Oferta wpłynęła do zamawiającego w dniu 18 czerwca 2018  r. Tym samym z ww. wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację ww. zadania.

Jak dojechać