Biuro Związku

Dyrektor Biura
dr Ferdynand Morski
e-mail: fmorski@silesia.org.pl
tel. 32 25-11-021, 32 25-11-241 

Sekretariat/Asystent Dyrektora
Justyna Łotocka
e-mail: jlotocka@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-50,  32 609-03-51

Kierownik ds. programu obsługi struktur Związku - Kierownik działu ds. kształtowania wspólnej polityki i reprezentowania interesów samorządów lokalnych

Iwona Pragnąca
e-mail: ipragnaca@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-63 

Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
Izabela Ścieszka

e-mail: iscieszka@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60 

w zastępstwie:

Specjalista ds. działań organizacyjnych i informacyjno-szkoleniowych
Natalia Krupa
e-mail: nkrupa@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-60

Kierownik  ds. programu wspierania rozwoju gospodarczego i promocji - Kierownik działu ds. działalności informacyjno-szkoleniowej na rzecz gmin i powiatów

Monika Lebek
e-mail: mlebek@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-66 

st. Specjalista ds. komunikacji i szkoleń
Dominika Tkocz
e-mail: dtkocz@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-58

Specjalista ds. polityki miejskiej
Małgorzata
Surmacz-Wybrańczyk
e-mail: msurmacz@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-65

Kierownik ds. rozwoju obszarów wiejskich - Kierownik działu ds. realizacji projektów i programów
Witold Magryś

e-mail: wmagrys@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-62 

Specjalista ds. analiz usług publicznych
Katarzyna Kamieniobrodzka
e-mail: kkamieniobrodzka@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-55

w zastępstwie:

Specjalista ds. rozliczania projektów i analiz
Agata Motyl
e-mail: amotyl@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-55

Mł. specjalista ds. organizacyjnych oraz rozwoju i współpracy
Marta Żelezny
adres e-mail: mzelezny@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-59

Księgowość
Jadwiga Olczyk
e-mail: jolczyk@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-64 

Starszy pracownik administracyjno-techniczny
Janusz Dudek
e-mail:
jdudek@silesia.org.pl
tel. 32 609-03-51

 

Jak dojechać