Grupa robocza ds. zamówień publicznych

W związku z niestabilną sytuacją prawną w zakresie ustawy – Prawo zamówień publicznych i licznymi wątpliwościami, które pojawiają się w stosowaniu tych regulacji, Śląski Związek Gmin i Powiatów powołał w 2013 r. Grupę roboczą ds. zamówień publicznych. W jej skład wchodzą przedstawiciele Wydziałów i Referatów w Urzędach Gmin i Starostwach Powiatowych, którzy są odpowiedzialni za zamówienia publiczne. Grupa robocza odbywa regularne posiedzenia, a mniej więcej dwa razy w roku z jej inicjatywy organizowane są spotkania konsultacyjne z reprezentantami wybranych instytucji.

Przewodniczącym Grupy roboczej jest p. Jarosław Rokicki, Kierownik Biura Koordynacji Zamówień Publicznychi Opinii Prawnych w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górnicze.

Osoba odpowiedzialna w biurze Związku za funkcjonowanie Grupy roboczej: p. Dominika Tkocz - specjalista ds. komunikacji i szkoleń, adres e–mail: dtkocz@silesia.org.pl, tel. 0 32 609 03 58.

Jak dojechać