Harmonogram szkoleń

10 maja 2021 r. rozpoczną się pierwsze szkolenia w ramach projektu "Śląskie samorządy bez barier dostępne dla wszystkich".

Harmonogram szkoleń dla segmentu 1:

szkolenia w tygodniu 10-14.05.2021 r.

W pierwszej kolejności przeszkoleni zostaną pracownicy w ramach segmentu 1, tj:

  • pracownicy samorządowi zatrudnieni na stanowisku, któremu przypisane są lub będą obowiązki związane z zatrudnianiem zasobów ludzkich JST;
  • kierownicy komórki organizacyjnej;
  • zastępcy kierownika komórki organizacyjnej.


W ramach szkoleń dla segmentu 1 oferowane wsparcie obejmuje następujące tematy:

1. BLOK SZKOLENIOWY 1:

  • 1.1 Przeciwdziałanie dyskryminacji;
  • 1.2 Osoby z niepełnosprawnościami.

2. BLOK SZKOLENIOWY 2:

  • 2.1 Projektowanie uniwersalne w zatrudnieniu;
  • 2.2 Aspekty prawne i finansowe zatrudnienia osób niepełnosprawnych;
  • 2.3 Dostosowanie miejsc pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Polecamy
Współpracujemy