Bezpieczeństwo publiczne z punktu widzenia gmin i powiatów województwa śląskiego

W dn. 14 września br. (czwartek) odbyło się spotkanie pn. Bezpieczeństwo publiczne z punktu widzenia gmin i powiatów województwa śląskiego. Spotkanie adresowane było do przedstawicieli gmin i powiatów, którzy zajmują się kwestiami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.

W spotkaniu, w charakterze prelegentów, udział wzięli p. Tomasz Michalczyk, Zastępca Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kierownik Centrum Powiadamiania Ratunkowego oraz p. Jan Sroka, Zastępca Komendanta Centrum Ratownictwa Gliwice.

 

Osobą do kontaktu w sprawie organizacji spotkania jest w Biurze ŚZGiP p. Iwona Kłosowicz, specjalista ds. rozwoju obszarów wiejskich, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl, tel. 32 25 11 021.

 

Prezentacja Pana Jana Sroki, Zastępcy Komendanta Centrum Ratownictwa Gliwice dot. funkcjonowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego z punktu widzenia miasta/powiatu

Jak dojechać