Komunikacja z mieszkańcami w czasach epidemii - on-line 18.05

W dn. 18 maja 2020 r. (poniedziałek) odbędzie się bezpłatne spotkanie konsultacyjne pn. „Komunikacja z mieszkańcami w czasach epidemii” (w formule wideokonferencji). Spotkanie rozpocznie się o godz. 9.30 (zakończy się ok. godz. 13.00).

W trakcie spotkania zostaną omówione następujące zagadnienia:

  1. Skąd bierze się u czytelnika, który zapoznał się z urzędowym komunikatem zniechęcenie, frustracja czy postawa roszczeniowa w stosunku do urzędu/starostwa? Przykłady najczęstszych barier językowych.
  2. Jak informować o zmianach (nowych przepisach, obowiązkach etc.), aby zmniejszyć ewentualny opór adresatów, a nawet zwiększyć liczbę zwolenników tych zmian?
  3. Jak wyrazić stanowisko urzędu/starostwa w sprawach niejednoznacznych i bardziej złożonych (często uzależnionych od czynników zewnętrznych, poza wpływem samorządów lokalnych), które budzą kontrowersje?
  4. Jak zachęcić mieszkańców do współdziałania w trudnych warunkach?

Spotkanie poprowadzi dwóch ekspertów w zakresie komunikacji, tj.:

  • Grzegorz Tomaszewski - trener biznesu i dziennikarz, aktor i konferansjer z zamiłowania; absolwent Szkoły Trenerów Biznesu Grupy TROP, od ponad 15 lat prowadzi warsztaty oraz wykłady z komunikacji interpersonalnej i publicznych wystąpień, przez 4 lata przygotowywał członków Toastmasters Polska, międzynarodowej organizacji kształcącej mówców i liderów, do mistrzostw mów humorystycznych i inspirujących;
  • dr hab. Jacek Wasilewski - językoznawca, ekspert w zakresie retoryki i storytellingu, pracownik naukowy na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, przygotowywał przemówienia dla Pałacu Prezydenckiego, prezesów banków i prezydentów miast; współpracował m.in. z Departamentami Komunikacji Urzędów Marszałkowskich, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Regionalnego, a także z TVP1, TVP2, Canal + i HBO oraz Krajową Radą Radiofonii i Telewizji;

Po spotkaniu przewidziano również indywidualne konsultacje on-line z prowadzącymi spotkanie (w formie czatu, w godz. 13.00 – 14.00). W przypadku zainteresowania udziałem w takich konsultacjach, uprzejmie proszę o zaznaczenie właściwej opcji w formularzu zgłoszeniowym (poniżej link do niego). Na podstawie Państwa deklaracji biuro Związku przygotuje roboczy grafik przeprowadzenia ww. konsultacji (zostanie udostępniony mailowo przed spotkaniem zadeklarowanym uczestnikom).

W przypadku chęci udziału w spotkaniu uprzejmie proszę o elektroniczne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www Związku w terminie do dnia 13 maja br. (środa):
www.silesia.org.pl/formularze

Spotkanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzia Microsoft Teams (aby z niego korzystać wystarczy przeglądarka, kamerka, mikrofon i głośniki), wszelkie informacje techniczno-organizacyjne w tym zakresie zostaną Państwu przesłane dwa dni przed spotkaniem (na adresy mailowe wskazane w elektronicznym formularzu).

Osobą odpowiedzialną za organizację ww. spotkania (w tym za kwestie organizacyjno-techniczne) w biurze Związku jest Dominika Tkocz, Koordynator działań w sferze PR i szkoleń  (tel. 510 201 158 lub e-mail: dtkocz@silesia.org.pl).

program spotkania

Jak dojechać