Nabór do Sieci Transferu URBACT

Decyzją Komitetu Monitorującego URBACT III otwarto nabór wniosków na utworzenie do 25 Sieci Transferu na lata 2014-2020.

Termin składania wniosków: 10 stycznia 2018 r.

Sieci Transferu są jednym z trzech rodzajów sieci proponowanych w ramach programu URBACT III, obok Sieci Planowania Działań i Sieci Wdrażania. Sieci Transferu skupione są na adaptacji i przeniesieniu wybranych Dobrych Praktyk między miastami UE. Sieci te będą prowadzone przez miasta, które uzyskały tytuł Dobrej Praktyki URBACT.

Sieci Transferu URBACT to narzędzie wymiany i uczenia się, dedykowane miastom. Skorzystać z tych sieci mogą:

  1. miasta zainteresowane przeniesieniem jednej z 97 wybranych dobrych praktyk URBACT (baza dobrych praktyk dostępna tutaj
  2. miasta, którym nadano tytuł Dobrej Praktyki URBACT

Szczegółowe informacje o naborze: http://urbact.eu/open-calls-networks 

Informujemy również o otwarciu naboru na ekspertów URBACT wspierających sieci przy projektowaniu i wdrażaniu międzynarodowych działań wymiany wiedzy - szczegółowe informacje: (http://urbact.eu/become-urbact-expert) 

 

 

Jak dojechać