Nabór na stanowisko eksperta w Grupie Funkcjonalności Systemu i Informatyki

W związku z realizacją przez Śląski Związek Gmin i Powiatów projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informujemy, że poszukujemy eksperta na stanowisko „Ekspert w Grupie Funkcjonalności Systemu i Informatyki”.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do złożenia oferty na ww. stanowisko.

Termin nadsyłania ofert: 16 marca 2017 r. do godziny 12.00

Szczegółowe informacje, w tym zapytanie ofertowe oraz niezbędne załączniki, znajdują się poniżej.

Osobami do kontaktu w sprawie ww. naboru w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów pozostają:
p. Iwona Kłosowicz, e-mail: iklosowicz@silesia.org.pl , tel. 32 25 11 021,
p. Witold Magryś, e-mail: wmagrys@silesia.org.pl , tel. jw.

​Niezbędne dokumenty:

1) Zapytanie ofertowe

2) Załącznik nr 1 - formularz ofertowy

​3) Załącznik nr 2 - oświadczenie o doświadczeniu

​4) Załącznik nr 3 - wzór umowy

​5) Załącznik nr 4 - oświadczenie o braku powiązań

Wyniki postępowania:

Uprzejmie informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe o syg. ŚZGiP.SMUP.042.21.2017 dot. wyboru eksperta na stanowisko Ekspert w Grupie Funkcjonalności Systemu i Informatyki w ramach projektu „System Monitorowania Usług Publicznych – koncepcja SMUP” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wpłynęły w wyznaczonym terminie 4 oferty. Jednocześnie informujemy, że ofertę najkorzystniejszą pod względem uzyskanych punktów tj. w oparciu o kryteria zawarte w zapytaniu ofertowym, złożył p. Piotr Absalon i to z ww. Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację zadania.

Jak dojechać