Nowe wytyczne GIS dla przedszkoli i żłobków

Główny Inspektor Sanitarny podpisał 2 lipca zaktualizowane wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - poinformowało 3 lipca Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Złagodzone zostały wytyczne dotyczące między innymi:

- liczebności grup

- minimalnej przestrzeni przeznaczonej na pobyt zbiorowy;

- organizacji pracy.

Umożliwiono także udział rodziców w odbywaniu przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce wychowania przedszkolnego.
 

wytyczne

Źródło:
www.samorzad.pap.pl

 

Jak dojechać