Po spotkaniu LGD w Kroczycach

11 i 12 maja 2022 r. w Kroczycach odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich Lokalnych Grup Działania działających w woj. śląskim. Okazja do spotkania była szczególna, bo w tym roku Sieć SILESIAN LEADER NETWORK obchodzi 15-lecie działania.

 

Pierwszego dnia członkowie LGD podziękowali Edycie Bauć, Dyrektorce Biura LGD Razem na wyżyny za ponad 4 letnie sprawne i pełne zamiłowania koordynowanie prac Sieci SLN w naszym regionie. Pani Edyta podczas swojego krótkiego przemówienia podkreśliła ogromny wkład w prace Sieci wszystkich jej członków.

W programie wydarzenia znalazło się wiele zagadnień merytorycznych. Z przedstawicielami Departamentu Wspólnej Polityki Rolnej z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uczestnicy rozmawiali m.in. o przygotowaniach do konkursu na wybór lokalnych strategii rozwoju na kolejny okres programowania.

W wydarzeniu wzięli też udział reprezentanci Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, którzy omówili działania LGD w nowej perspektywie finansowej UE.

Pod koniec pierwszego dnia wspólnie z ekspertem do spraw rozwoju lokalnego i regionalnego - przedstawiciele Sieci rozmawiali o procesie partnerskiego opracowywania lokalnych strategii rozwoju na kolejny okres programowania.

Drugi dzień upłynął nam pod znakiem wizyt studyjnych. Uczestnicy spotkali się z beneficjentami LGD Perła Jury, w tym m.in. z przedstawicielami stowarzyszenia Krocz-Art oraz paniami z lokalnego koła gospodyń wiejskich.

Przypominamy, że Sieć SILESIAN LEADER NETWORK została utworzona przy naszym Związku w 2007 r. Sieć jest formą współpracy wszystkich 14 Lokalnych Grup Działania.

Przy tej okazji polecamy „leaderową” produkcję, czyli film przygotowany z okazji 15-lecia pt. „Podejście LEADER w województwie śląskim”:
https://www.youtube.com/watch?v=cwYjcjQV_44

zdjęcia z wydarzenia kliknij tutaj

Data publikacji: 16.05.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy