Po spotkaniu w sprawie dodatku osłonowego

17 stycznia z inicjatywy Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu i Środowiska na temat dodatku osłonowego. W jego trakcie reprezentanci samorządów lokalnych przedstawili swoje uwagi i propozycje zmian ustawy regulującej te kwestie.

 

Spotkanie otworzył jego inicjator Marek Wójcik, Sekretarza strony samorządowej KWRiST, który poprosił przedstawicieli Ministerstwa Klimatu i Środowiska o odniesienie się do kluczowych wątpliwości samorządów w zakresie procedury wypłacania dodatku osłonowego, które zostały zgłoszone drogą mailową.

Do zagadnień tych, jak i problematycznych kwestii artykułowanych w trakcie spotkania, na bieżąco odnosiła się Zastępczyni Dyrektora Departamentu Elektroenergetyki i Gazu pani Aleksandra Świderska.

Uczestnicy wydarzenia w drugiej jego części uzgodnili zakres pilnych poprawek do ustawy o dodatku osłonowym. Dotyczą one przede wszystkim zasad składania i rozpatrywania wniosków, w tym terminu wypłacania dodatku i zapewnienia samorządom odpowiednich środków na wdrażanie ustawy.

Przedstawiciele resortu zadeklarowali, iż samorządowe postulaty i zasygnalizowane problemy zostaną przedstawione pani Annie Moskwie, Minister Klimatu i Środowiska.

W trakcie spotkania ustalono też zorganizowanie kolejnego webinarium na powyższy temat mniej więcej za tydzień - o szczegółach będą informować przedstawiciele korporacji samorządowych, pozostając w stałym kontakcie z Ministerstwem.

Przedstawiciele resortu zapewnili również, że w ciągu najbliższych dni na stronie internetowej Ministerstwa zostaną umieszczone odpowiedzi na pytania zadane podczas webinarium, w formie mini-poradnika.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele korporacji samorządowych, tj. Związku Miast Polskich i Unii Metropolii Polskich oraz pracownicy ośrodków pomocy społecznej z całej Polski.

Data publikacji: 17.01.2022 r.

Polecamy
Współpracujemy