Podziękowanie za współpracę

Podziękowanie

W związku z zakończeniem w dn. 28 sierpnia 2019 r. mojej ponad 27-letniej pracy na stanowisku dyrektora biura Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, wszystkim Samorządowcom województwa śląskiego, zarówno tym, którzy aktualnie sprawują swoje funkcje, jak i tym, którzy sprawowali je w przeszłości, a których miałem zaszczyt i przyjemność spotkać, chciałbym serdecznie podziękować za dotychczasową współpracę, wielkie pokłady życzliwości i przyjazne podejście. W mojej wdzięcznej pamięci pozostaną wszystkie nasze wspólne spotkania, kontakty i prace, które przyniosły mi bardzo dużo satysfakcji.

Nauczyłem się od Państwa niezmiernie dużo. Dzięki współdziałaniu z Państwem nigdy nie narzekałem na brak pracy. W ciągu ostatnich 27,5 roku zdarzało się, że byłem śmiertelnie zmęczony, ale przez ten czas nigdy nie nudziłem się nawet przez jedną sekundę. Za wszystko to, a także za to, co udało się wspólnie trwałego i dobrego osiągnąć bardzo serdecznie dziękuję.

Kończąc wykonywanie moich obowiązków powierzam Państwa życzliwości mojego następcę – nowego Dyrektora p. Witolda Magrysia oraz wszystkie moje koleżanki i kolegów w biurze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Jednocześnie składam Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności oraz dalszych sukcesów w trudnej i odpowiedzialnej pracy samorządowej, jak również doskonałego zdrowia, silnego poczucia sensu życia oraz szczęścia w życiu osobistym.

Z wyrazami szacunku

Ferdynand Morski

podziękowania

Jak dojechać