Posiedzenie Grupy roboczej ws. gospodarki odpadami komunalnymi

W dn. 26 sierpnia 2019 r. odbyło się w Katowicach kolejne posiedzenie Grupy roboczej ds. gospodarki odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich ŚZGiP. W jego trakcie omawiano listę zagadnień, które będą przedmiotem dyskusji podczas organizowanego przez Związek w październiku br. seminarium wyjazdowego dot. nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

fot. archiwum ŚZGiP

Ponadto członkowie Grupy roboczej dyskutowali na temat najważniejszych zmian wynikających z nowelizacji wyżej wspomnianej ustawy, w tym m.in. definicji "kompostwonika" i "kompostowania", częstotliwości odbioru odpadów, sposobów rozliczania nieruchomości niezamieszkałych czy dostosowania uchwał do zmieniającego się systemu.

Jak dojechać